Da nisam ja Gospode
Da nisam ja Gospode,
nestalna i srca laka
više od Tebe voljela
trideset srebrenjaka.?

Da nisam ja Gospode,
s onima koji su znali
da budnost našu očekuješ
pa ipak pozaspali?

Da nisam ja Gospodine,
poznanstvo s tobom krila?
Glavu ti krunom trnovom
bezdušno okrunila?

Da te nisam, Gospode
previše za sebe htjela?
Moje si križeve nosio
a ja te razapela.


Popular Posts