Zaštitna molitvaU Ime Isusa Krista, silom Duha Svetoga, dvosjeklim mačem Duha Svetoga, poništavam, prekidam svako prokletstvo, urok, vradžbinu, magiju, praznovjerje, pečat, zapis, ugovor, zlo oko, svaku navezanost na pokojne i žive. 

Sveti Mihovile, ja ti naredjujem u Ime Isusa Krista, odveži one koji su svezani. Probodi sve zloduhe mačem i baci ih pod križ jeruzalemski da Isus s njima raspolaže. 

U Ime Isusovo, po snazi Njegova križa, Njegove smrti i uskrsnuća zapovijedam duhu išijasa, tuberkuloze, depresije, reume, duhu bolesti raka, tumora, duhu samoubojstva, pobačaja, bludnosti, smrti, da napuste svaku osobu i da duhovi odu pod noge Gospodina Isusa Krista, da Isus s njima raspolaže. 

Molimo te blagoslovljeni Oče, podigni svoju ruku i ozdravi svoj narod po snazi sluge tvoga Isusa Krista, nasega Spasitelja. 

Amen. Aleluja! Popular Posts