Križni putMOLITVA PRIJE KRIŽNOG PUTA

Isuse, dolazim sada k tebi
i žželim zajedno s tobom 
ići tvojim križžnim putem.
Pomozi mi da nosim svoj križ
Oslobodi me nepodnosivog.
Isuse, sada te trebam,
jer ti si moj Spasitelj.
Jer osim tebe nema nikoga,
koji bi me mogao
spasiti od moje nevolje.
Oduzmi mi onaj križ,
koji će me uništiti,
i daj mi svoj križ,
koji će me blagosloviti.
Isuse, ti si na sebe uzeo naše slabosti
i ponio naše bolesti (Mt 8,17).
Ponesi sada i moju patnju
i moju bolest.
Isuse, uzdam se u tebe.
Sam po sebi nemam nikakvu snagu.

Ako sam nosim križ, klonut ću.
Ali tvoja ljubav daje mi snagu!
Ako svoje oči upravim prema tebi, dolazi snaga u moje srce.
Isuse, ti si izvor moje snage.
Ojačaj me sada, kada idem tvojim križnim putem.

1. postaja:

Isus je na smrt osuđen (Sramota)

Molimo te, Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si na svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, svijet te je osudio. Odbacili su te kao varalicu, kao običnog zavodnika naroda, kao lažnog Mesiju. Javno su te proglasili zločincem, koji zaslužuje smrtnu kaznu. I nije bilo nikoga koji bi te branio. Popljuvali su te, izvrgli su te poruzi, i udarali po glavi.

Isuse, i mene su odbacili i osudili, istjerali su me i nisu me prihvatili. Gospodine, ne mogu duže podnositi sramotu! Strah me je zlih ogovora ljudi i njihove osude. Isuse, spasi me od njihovog prezira, njihove mržnje, i spasi me od sramote!

»Dijete moje, nemoj se plašiti! Jer ja sam na sebe preuzeo tvoju sramotu. Nosim ju na svojim ramenima Ocu. Uzimam ju s tvojih pleća i preuzimam ju na sebe. Ti si slobodan! Raduj se! Ništa ti se neće dogoditi!- Ali ako me ljubiš, pođi sa mnom mojim putem i uzmi moju sramotu na sebe. Moja sramota je tvoja slava! I moje poruge su tvoja kruna. Moja sramota ti može pomoći, ona je blagoslov i sjaj. Dijete moje, slijedi me i podijeli sa mnom svoju sramotu!«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

2. postaja:

Isus uzima križž na svoja ramena (Nepravda)

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, kolika ti je u nebo nepravda nanesena! Oslobodili su ubojicu i buntovnika Barabu (Mt 27,26), tebi su međutim natovarili na ramena smrtonosni križ, križ pod kojim si posrtao, - kakva strahovita nepravda.

Isuse, i meni su nanijeli nepravdu! I moja se duša propinjala i bunila. Nisam duže mogao podnositi nepravdu. U meni je ključala pobuna, nisam nalazio mira. Gospodine, ova će me nepravda slomiti! Pomozi mi, Božže moj, da moj žživot ne propadne!

»Dijete moje, pogledaj na mene i ohrabri se. Bog će ti pribaviti pravdu! Ne plaši se nepravde, koju ti ljudi nanose. Ti nosiš svoj križ za tuđu krivnju! Primi taj križ s ljubavlju. Jer tko prima križ, prima i mene, Raspetoga. Uzmi moj križ, to je tvoj najveći blagoslov.«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

 3. postaja:

Isus po prvi puta pada pod križem (Očajanje) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, sada ležiš na zemlji, u prašini. To je kao totalna propast. To je početak one tame, koja te je pritisla, i u kojoj prizivaš: »Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?«

Isuse, i moja je duša slomljena. I u meni je sve tako tamno, tako mrtvo. Obuzima me očajanje. Moja duša se više ne može uzdići do nade. Više ne mogu svoj pogled podići Ocu i govoriti mu u povjerenju. Isuse, ja ne znam više, nadam li se još tvojoj pomoći. Isuse, možeš li još pomoći jednom očajniku? Pomozi mi, Isuse, jer osim tebe nemam nikoga drugog! Pomozi mi da se izbavim iz tame i očajanja.

»Dijete moje, šaljem ti svog anđela, koji me je jačao na Maslinskoj gori. On će i tebe ojačati i podići te sa zemlje. Tvoja duša je sada iscrpljena sve do smrti. Ali ja sam na sebe preuzeo tvoju iscrpljenost. Ne plaši se tame, jer ja sam tvoje svjetlo. Ne plaši se svoje slabosti, jer ja sam tvoj život. Prepusti mi svoju patnju. Ja ću te obnoviti.«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

4. postaja:

Isus susreće svoju majku (Napuštenost) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svetom križu spasio svijet.

Isuse, u trenutku tvoje najveće napuštenosti, došla je k tebi tvoja Majka. Snaga te je napuštala, tvoji prijatelji su te napustili, ostavili su te i bezbrojni ljudi, kojima si propovijedao. Čak te je prividno napustio i tvoj nebeski Otac. Sada si potpuno sam, sam sa svojim križem sramote. To je kao duboki, mračni ponor, u koji ćeš biti bačen. Potpuna napuštenost.

Isuse, i mene muči ta duboka, duboka napuštenost. Tko ide stvarno sa mnom? Tko me stvarao sluša? Komu su poznate rane moje duše? Isuse, to je najstrmiji put u mom životu: ta napuštenost! Ona zasijeca u moju dušu poput noža. Isuse, dođi k meni!

»Dijete moje, dao sam ti svoju vlastitu Majku. Ona je bila uz mene u mojoj najstrašnijoj napuštenosti. Ona je i uz tebe u tvojoj najstrašnijoj napuštenosti. Jer za to ju je moj Otac pozvao i poslao: da bude majka napuštenih! Ona je uz tebe. Ona moli za tebe. Njene oči gledaju na tebe kao što su gledale i na mene. Njeno srce ti pripada. Njeno srce ima snagu da ispuni tvoju usamljenost. Pouzdaj se u nju!«

Marijo, majko napuštenih, budi uz mene!

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

5. postaja:

Šimun Cirenac pomžaže Isusu nositi križ (Silom nametnuti križ) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, ti si Šimuna Cirenca čudesno blagoslovio! Iako je on samo slučajno stupio na scenu, iako su ga morali prisiliti, ti si njemu i njegovoj obitelji poklonio tako veliku milost! Oba njegova sina postali su istaknuti priznavatelji Krista, koji su čitateljima Markovog Evanđelja bili poznati: Aleksandar i Ruf (Mk 15,21).

Isuse, daj mi da i meni nametnuti križ donese blagoslov. Uvijek se bunim, kada se prividno slučajno nametne križ patnje. Često ne mogu pravo povjerovati da je to nametnuti slučaj, nego moja zla sudbina. Isuse, daj da spoznam da taj križ dolazi od tebe! I pretvori mi taj križ u blagoslov!

»Dijete moje, rekao sam ti: 'Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom' (Lk 9,23). Križ nije tvoj neprijatelj. Tvoj križ je znak da ideš sa mnom. Prihvati svoj križ s ljubavlju. Tako ćeš biti moj omiljeni učenik.«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

6. postaja:

Veronika pružža Isusu svoj rubac za otiranje znoja (Pomoć puna smilovanja!) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer ti si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, moja duša tražži Boga. Gdje ga mogu naći? Kao što jelen čezne za izvorom voda, tako moja nutrina čezne za Božijom ljubavi, za njegovom blizinom. Bože moj, zašto si tako skrovit? Zašto preda mnom kriješ svoje lice?

»Dijete moje, uči od Veronike! Ona je prokrstarila cijeli Jeruzalem da bi našla mene, svoga Gospodina i Boga. Tada me je ugledala: krv se slivala po mom osramoćenom licu. Prišla mi je, uzela svoj ubrus za otiranje znoja i obrisala krv s mojih očiju i znoj s mog čela. Tada sam utisnuo svoje lice u njeno srce i ostavio obris svog lica na njenom ubrusu. To žželim i tebi učiniti, ako postupiš kao Veronika. Ako ugledaš lice puno patnje i suza, tada pomozi pun smilovanja! Tada ću utisnuti svoje lice u tvoju dušu i moje će lice svijetliti nad tobom« (Ps 31,17).

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

7. postaja:

Isus po drugi put pada pod križem (Potištenosti) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, ti si po drugi put pao na zemlju. Nisi se više protiv toga mogao braniti. Bilo je to kao da te je neka ogromna šaka pritisnula na zemlju i nije ti dala da se opet podigneš.

Isuse, i ja često prolazim tako: neka tamna tuga pritišće me na zemlju. To je potištenost od koje se ne mogu braniti. Ona mi oduzima svu snagu duše. Gospodine, što mogu učiniti protiv toga? Mogao bih od boli plakati u svojoj duši. Ali u meni je sve kao mrtvo. Čak ni za plač nemam više snage. Isuse, Spasitelju, reci mi jednu riječ!

»Dijete moje, sada ležiš u grobu, isto kao i ja nekada. Ali ti ćeš uskrsnuti, kao i ja nekada. Slavi Gospodina, jer i ti ćeš jednom pjevati od radosti! Ti me ne osjećaš, ali ja sam uz tebe. Ti me ne osjećaš, ali ja te ljubim i ne odvraćam svoj pogled od tebe. Samome sebi se činiš kao zgažženi crv. Ali ustraj! Jer ja ću te spasiti i uzeti k sebi! Tada ćeš ti sjediti na mom prijestolju i jesti za mojim stolom. Tada u tvojim očima više neće biti suza!«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

8. postaja:

Isus susreće plačuće žžene
(Križni put posljednjeg vremena) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer i po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, ti si plačućim žženama rekao: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom« (Lk 23,28). Jer ti si vidio one dane, u kojima će nad zemljom izbiti velika nevolja: »Jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom« (Lk21,23). Gospodine, što ćemo činiti u ono doba bezbožnosti? Kako ćemo ustrajati u vjeri, kada će svuda oko nas vladati prezir Božžjih zakona i kada će srca ljudi biti okorjela?

»Dijete moje, vi ste tek na početku porođajnih bolova. Ali vidjet ćete vrijeme, kada ćete morati čvrsto zagrliti moj križ. Inače nećete moći opstati u vjeri. Idete ususret vremenu vaše pobjede. Ali to će biti pobjeda na križu, isto tako kao i kod mene.- Bdijte i molite u svako doba da biste se mogli odhrvati onomu što će se dogoditi (Lk 21,36). Bdijte i molite! Tada ću vam dati snagu iz visine. Bdijte i molite! Tada će vaša srca klicati od radosti.«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

9. postaja:

Isus pada treći put pod križem (Propast) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet 

Isuse, ti si pod teretom križa bio slomljen. Gospodine, i meni je često teret žživota pretežak. Tada dolazim u napast da sve odbacim. Znam da to nije ispravno. Ali što mogu učiniti protiv toga? Isuse, možeš li mi pomoći?

»Dijete moje, otvori mi svoje srce i pokloni mi svoje povjerenje! Vjeruj u to da ću ti pomoći. Pouzdaj se u mene, tada ću učiniti ona čudesa koja sam vam obećao. Ako mi pun vjere i povjerenja otvoriš svoje srce, mogu te obdariti, jačati, i ispuniti svojim Duhom. Pouzdaj se u mene! Tada ću ti otvoriti jedna vrata, koja nitko više neće moći zatvoriti. Ne odbacuj svoju nadu. Jer tko napusti povjerenje, tomu ništa ne mogu dati. Ako izdržiš i ustraješ, sve ću ti dati!«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

10. postaja:

Isusu oduzimaju odjeću (Čistoća) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, osramotili su te do krajnjih granica. Oduzeli su ti dostojanstvo i čast. Gospodine, to se dogodilo, jer ljudi nisu sačuvali svoje vlastito dostojanstvo i ne cijene ga ni kod bližnjega. Gospodine, koliko se zla događa, kada čovjek postane rob svojih opačina. Koliko patnje dolazi po čovjeku, koji se ne žželi svladavati, i dolazi pod vlast zla. Isuse, pomozi mi da se izborim za čistoću srca!

»Dijete moje, samo oni koji imaju čisto srce gledat će Boga! Samo čistim srcima mogu se objaviti. Samo čista srca mogu krstiti Duhom Svetim i ognjem (Mt 3,11). Cilj vašeg žživota je ljubav, koja dolazi iz čistog srca, dobre savjesti i neprijetvorne vjere (1 Tim 1,5). Donesi dobar rod u svom životu po ljubavi, radosti i miru. Tada će nebeski Otac očistiti tvoje srce, da donese još više roda (Iv 15,2). Obrati mi svoje srce i ostani u meni! Tada ću te načiniti čistim. I ti ćeš sjati kao sunce.«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

11. postaja:

Isusa pribijaju na križž (Nepodnosiva patnja) 

Molim te, Gospodine Isuse Kriste, i slavim te. Jer ti si po svom svetom kriižu spasio svijet.

Isuse, kako si mogao podnijeti nepodnosivo? Čvrsto su te vezali i pribili na križž. Nisi se više mogao micati i jedva si još mogao disati. I tada strašna tama između 6. i 9. ure, ali i unutrašnja napuštenost.
Isuse, pomozi mi! Jer i meni je poneki put nepodnosivo. I ja sam često bio čvrsto vezan i pribijen uz svoje dužžnosti, boli i nevolje. Tada je moja duša zazivala: »Gospodine, ne mogu više!« Gospodine, što da činim, kada postane nepodnosivo?

»Dijete moje, nikada ti Bog nije tako blizu kao u onim strašnim satima, kada visiš na svom križžu. Moli Oca, kao što sam ga ja molio da uzme kalež od mene! Ali ne tvoja, nego njegova volja neka se vrši. Ako ti Otac daje tako veliki križ, tada će ti on dati i snagu da taj teret nosiš za mnoge ljude (Gal 6,2). Tada će mnogi po tebi postići spasenje. Slavi Oca radi njegove ljubavi!«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

12. postaja:

Isus umire na križu (Vjeruj u Božžju ljubav!)

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer ti si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, ti si svoj žživot predao za mene. Za mene si prolio svoju krv. Ja vjerujem u tvoju ljubav, jer: »Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje« (Iv 15,13). Pa ipak, Gospodine, poneki put osjećam se tako daleko od tvoje ljubavi, tako daleko od Boga tako nespašen i izgubljen. Isuse, odakle to dolaziš? Što treba da učinim da bih iz svega srca mogao vjerovati u tvoju ljubav?

»Dijete moje, što bih još više mogao učiniti za tebe? Ne plaši se svojih grijeha. Jer na ovom križu vidiš moju krv, 'koja se za vas prolijeva' (Lk 22,20). Ovo je moja krv, koja će se proliti za oproštenje grijeha (Mt 26,28). Za oproštenje tvojih grijeha. Vjeruj u tu dragocjenu krv (1 Pt 1,19). Ona te čisti od svih grijeha (1 Iv 1,7). Nemoj se plašiti. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike, tebe. Ako se osjećaš napuštenim od Boga, tada dođi k meni, pod ovaj moj križ i zazovi Boga iz ponora tvoje krivnje. Jer "Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen" (Dj 2,21).

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

13. postaja:

Isusa skidaju s križa i polažu u krilo njegove Majke (Trenutak tvoje smrti) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, tvoja te je Majka s tolikom ljubavlju uzela u svoje ruke, kao da je cijelo tvoje mrtvo tijelo položeno u njeno krilo. S punim srcem je sudjelovala u tvojoj patnji. Mač je probo njeno srce, kada su vojnici kopljem proboli tvoje srce. Isuse, hoćeš li me u trenutku moje smrti tako srdačno primiti u svoje ruke?

»Dijete moje, kada ćeš naučiti pouzdavati se u mene? Ja ću biti prisutan, kada se budeš vraćao u Očevu kuću. Ja ću ti biti pomoćnik kod Oca, tvoj zagovornik (Iv 2,1). Kao što je mene moja majka držala u svojim rukama, kada je moje mrtvo tijelo bilo položeno u njeno krilo, tako će ona i tebe primiti u svoje ruke. Ona bez prekida moli za tebe, jer je i tvoja majka. Preporuči joj se u smrtnom trenutku!«

Sveta Marijo, Majko Božija, moli za mene u času moje smrti! Amen.

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

 14. postaja:

Sveto tijelo Isusovo polažu u grob (Ljubav je križni put) 

Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, i slavimo te. Jer si po svom svetom križu spasio svijet.

Isuse, zahvaljujem ti, što grob nije kraj svega! Zahvaljujem ti, što život nije besmislen, i što nas ne vodi u ništavilo. Grob nije samo oranica, u koju sjemenka pada i umire. Ali ako umre, ona donosi bogati rod (Iv 12,24). Isuse, ti si pomogao da moj život donosi rod! Ti si pomogao da žživim u svjetlu vjere, da djelujem po ispravnoj savjesti, i da ljudima dokazujem ljubav. Ti si mi pomogao da moj život donese bogati rod! Tko u tebe vjeruje, ima vječni žživot (Iv 6,47). Isuse, slavim te, što si mi poklonio život s tobom!

»Dijete moje, ljubav je put koji sve nadilazi (1 Kor 12,31). Kada bih posjedovao svu snagu vjere, i mogao premještati bregove, a ne bih imao ljubavi, bio bih ništa (1 Kor 13,8). Ljubav nikada ne prestaje (1 Kor 13,8). Stoga ćeš uvijek žživjeti! ŽŽivi u vjeri, živi u nadi, živi u ljubavi! Ali najveća je među njima ljubav (1 Kor 13,13). Ostani u mojoj ljubavi! Tada ćeš donijeti bogati rod za vječnost. Ljubi ljude, kao što sam ih ja ljubio (Iv 15,12). Tada će tvoj rod zauvijek ostati. Ta ljubav je križžni put. Ali on će te voditi do uskrsnuća!«

Isuse, Sine Božji, smiluj mi se!
Isuse, Sine Božji, smiluj se cijelom svijetu!
Amen.

MOLITVA POSLIJE KRIŽŽNOG PUTA

Isuse, hvala ti za tvoj križni put. 
Ti si išao tim putem prije nas, 
da mi na našem križnom putu ne zakažemo.
Isuse, hvala ti, što ideš sa mnom na mojem križnom putu. 
Ti mi olakšavaš da nosim terete.
Isuse, hvala ti, što si mi pokazao
blagoslov križnog puta.
Ti si mi otvorio oči
za mudrost križa.
Tvoj križž ima snagu,
da očisti moje srce,
da moj život promijeni
i očisti ga.
Hvala ti, Isuse, za tvoj križ!
Jer pod tvojim križem
nalazim mir,
oproštenje i domovinu.
Isuse, Razapeti, moli za mene! Amen.Popular Posts