Presveto Trojstvo

Otac, Sin, Duh sveti

Tajnu 'trojedinog' Boga nazivamo Presveto Trojstvo. 

Isus nam je, naime, otkrio najveću tajnu o Bogu: Bog nije osamljenik, Bog je neizreciva zajednica ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. U Bogu su trojica, tri osobe. Stoga znamo reći, samo je jedan Bog, a u Bogu su tri božanske osobe. Tajnu 'trojedinog' Boga nazivamo Presveto Trojstvo ili, kako se ponegdje veli, Sveta Trojica.

Ta stvarnost naše vjere premašuje i nadilazi naš razum. Boga ne možemo potpuno shvatiti ni izraziti, jer Bog je 'veći od našeg srca' i naše pameti, kako kaže sveti Ivan. No, u svojoj se vjeri oslanjamo na riječi Isusa Krista, Sina Božjega koji nam je objavio tu najdublju tajnu o Bogu. On je rekao: 'Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.'

Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo: 'U ime Oca i Sina i Duha Svetoga'. Time obnavljamo svoje krštenje jer smo po Isusovu nalogu tako kršteni i krstom posvećeni Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U evanđelju po Mateju Isus na dan svog uzašašća daje učenicima posljednju zapovijed: 'Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!' 


Popular Posts