Kristova snagaE čovječe kad bi znao
Ti bi pod njenu zaštitu stao
Kolika je snaga Kristove Krvi
Krist bi ti uvjek bio prvi
Kojeg bi se sjetio već od jutra
... I On bi ti čuvao sanak do sutra.
On ti je i mač i štit
I zlatna nit
Koja te sa nebom veže
I sve spone sa đavlom reže.
A ti uporno ideš goloruk protiv zmije
Koja ti se oholo i podlo smije
I udara te jer golorik pred njom stojiš
I prividne njene moći se bojiš
I prihvataš znanje lazno što ti nudi
U namjeri da te potpuno sludi
I tako te sluđena odvede u tamu
I život ti pretvori u vječnu dramu

Nego k Bogu dragom smjelo idi
Ničega se ti pred Bogom ne stidi
Otvori mu potpuno srce tvoje
I reci mu sve grijehe svoje
Kristova krv će oprati sve gijehe tvoje
Jer samo tako ćeš obnoviti srce svoje
Duh Sveti ti može dati samo ono što ti treba
Jer Milost je božiji dar sa neba
Neba koje ti je od pamtivjeka sklono
Ujutro,opodne i navečer te nato podsjća crkveno zvono.
Da je Milost sa neba po Kristu nanovo sišla
I cijeli svijet je obišla.
Oslobodila te od tužitelja iz vječne tame
I spasila te od vječne životne drame.
Obasjala zemlju nadom vječnog svanuća
A tebe i mene smrtnike nadom uskrsnuća.

Popular Posts